ЗАКЉУЧАК о додатним мерама у борби против епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18) а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на предлог команданта штаба, дана 14. априла 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о додатним мерама у борби против епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка

I

Налаже се Јавном комуналном предузећу „Рашка“ да у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка, у току ванредног стања, подигне ниво хигијене у општини Рашка тако што ће: - дезинфиковати улице у Рашки, Баљевцу, Брвенику и Јошаничкој Бањи сваког другог дана, док ће се дезинфекција тротоара обављати сваког дана, - свакодневно вршити дезинфекцију свих стамбених зграда у Рашки и Баљевцу, без обзира да ли стамбена заједница има потписан уговор о одржавању зграде са комуналним предузећем или неким другим субјектом.

II

Налаже се трговинским објектима, банкама, поштама и другим установа да на сваких сат времена обављају дезинфекцију улаза и простора у коме се налазе клијенти и потрошачи.

III

Контрола спровођења овог закључка поверава се Комуналној инспекцији општине Рашка која ће у свом раду контролисати и да ли се спроводи одлука Владе Републике Србије која се односи на број потрошача у објекту, а којом је прописано да у малопродајним објектима може бити 1 особа на 20 метара квадратних, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

IV

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

V

Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Дана: 14. априла 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Игњат Ракитић

Наменски рачун за уплату донација

840-5086741-42

За више информација притисните овде
Све информације о раду ове интернет стране можете добити слањем захтева путем е-поште на адресу covid19raska@gmail.com

Волонтерски центар за пружање помоћи током ванредног стања пандемије COVID19 вируса - Општина Рашка 2020. године.
Сва права задржана | година 2020. | Изјава о приватности