Подаци о личности

Пристајем на обраду података о личности који су наведени у обрасцу за пријаву. Упознат/а сам да ће надлежни орган - Волонтерски центар општине Рашка, као руковалац подацима о личности, ове податке користити у сврху помоћи подносиоцима захтева и другим лицима током ванредног стања поводом пандемије COVID-19.

Подаци могу бити стављани на располагање другим надлежним органима – Министарству унутрашњих послова, Дому здравља и сл – који ће податке о личности даље обрађивати у сврху пружања помоћи лицима којима је ограничено или забрањено кретање на јавним местима током ванредног стања, односно појединим лицима или групама лица која су заражена или се сумња да су заражена заразном болести COVID-19 ради олакшавања боравка у самоизолацији на адреси свог пребивалишта, односно боравишта, као и осталим лицима који су пријавили проблем или затражили помоћ.

Подаци које прикупљамо приликом подношења форме (корисник сајта добровољно подноси):

  • Електронска адреса (ИП адреса)
  • Целокупан садржај формулара

Такође сам упознат/а да ће податке о личности надлежни органи чувати 90 дана од дана престанка ванредног стања које је проглашено Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).

Наменски рачун за уплату донација

840-5086741-42

За више информација притисните овде
Све информације о раду ове интернет стране можете добити слањем захтева путем е-поште на адресу covid19raska@gmail.com

Волонтерски центар за пружање помоћи током ванредног стања пандемије COVID19 вируса - Општина Рашка 2020. године.
Сва права задржана | година 2020. | Изјава о приватности